قراردادی

استخدام تراشکار ماهر در یزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/21
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر فنی و با تجربه در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/18
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی مراقب کودک بصورت شبانه روزی در کرج

تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/03
توضیحات بیشتر

استخدام نظافتچی جهت نظافت اماکن مسکونی و تجاری در کرج

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/03
توضیحات بیشتر

استخدام راننده جرثقیل ۱۰ تن ماک در تبریز

تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/04
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس IT و شبکه در شهر اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/29
توضیحات بیشتر