پیمانکاری

استخدام نیروی انتظامی در پلیس اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1398/11/11
توضیحات بیشتر

استخدام فوری راننده ایسوزو در محمد شهر کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/05
توضیحات بیشتر

همکاری چهار روزه در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/23
توضیحات بیشتر

استخدام نصاب اپوکسی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/07
توضیحات بیشتر

استخدام برنامه نویس PHP

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/24
توضیحات بیشتر

طراحی و اجرای پروژه های برق صنعتی ، ساخت انواع تابلو های برق

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/04
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب فروش فیدر میکسر دامی

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/02
توضیحات بیشتر