قراردادی

استخدام چندین بازاریاب شبکه ساز در گیلان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/17
توضیحات بیشتر

استخدام يك فروشنده خانم در کرمانشاه

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/12
توضیحات بیشتر

استخدام نظافتچی خانم در خوزستان

تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/12
توضیحات بیشتر

استخدام یک بازاریاب صنایع چوبی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/10/02
توضیحات بیشتر

استخدام تراشکار ماهر در یزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/21
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر فنی و با تجربه در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/18
توضیحات بیشتر