قراردادی

استخدام کانون بازنشستگان ناجا

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1398/11/15
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی انتظامی در پلیس اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1398/11/11
توضیحات بیشتر

به تعدادی خانم خانه دار با مهارت در آشپزی نیازمندیم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/26
توضیحات بیشتر

استخدام فوری بازار یاب حرفه ای و با سابقه

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/27
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب زیورآلات

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/23
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس ارشد روانشناسی

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/16
توضیحات بیشتر

مونتاژ کار تابلو MV در شرکت تابلو سازان جاسب

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/05
توضیحات بیشتر