قراردادی

به تعدادی خانم خانه دار با مهارت در آشپزی نیازمندیم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/26
توضیحات بیشتر

استخدام فوری بازار یاب حرفه ای و با سابقه

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/27
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب زیورآلات

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/23
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس ارشد روانشناسی

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/16
توضیحات بیشتر

مونتاژ کار تابلو MV در شرکت تابلو سازان جاسب

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/05
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب خانم جهت فروش نرم افزار در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/31
توضیحات بیشتر

استخدام آقا و خانم جهت توزیع و فروش قهوه

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/28
توضیحات بیشتر