قراردادی

استخدام مدلینگ خانم برای لباس در تهران

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/19
توضیحات بیشتر

استخدام پرستار کودک در یزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/09
توضیحات بیشتر

استخدام خانم جهت صندوقداری آب میوه فروشی در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/24
توضیحات بیشتر

استخدام چندین بازاریاب شبکه ساز در گیلان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/17
توضیحات بیشتر

استخدام يك فروشنده خانم در کرمانشاه

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/12
توضیحات بیشتر

استخدام نظافتچی خانم در خوزستان

تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/12
توضیحات بیشتر