رسمی

استخدام چند رده شغلی در شرکت تابلو سازان جاسب

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/31
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت پارسیان ایرانیان در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/25
توضیحات بیشتر

استخدام راننده جرثقیل بوم خشک و دستگاه حفار

مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/25
توضیحات بیشتر

3DModeling

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/23
توضیحات بیشتر

استخدام دو نفر قناد ماهر در زمینه انواع کیک و دسر

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/18
توضیحات بیشتر