استخدام پیک موتوری بدون گواپیک موتوری بدون گواهینامه وگواهینامه دار نیازمندیمهینامه وگواهینامه دار نیازمندیم دراهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/11
توضیحات آگهی

کار ما دفتر پیک موتوری تلفنی است و نسبت که به شما سرویس میدهیم از شما کمیسیون میگیریم کار ما تقریبا شبیه تاکسی سرویس می باشد.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/11
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

کار ما دفتر پیک موتوری تلفنی است و نسبت که به شما سرویس میدهیم از شما کمیسیون میگیریم کار ما تقریبا شبیه تاکسی سرویس می باشد.

Rating: 5 4 out of 5 based on 231 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه