استخدام کارشناس فروش و مشاور ﺑﯿﻤﻪ در قزوین

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/19
توضیحات آگهی

استخدام کارشناس فروش و مشاور ﺑﯿﻤﻪ(بازاریاب حرفه ای).
بیمهﻣﺎ ‏(بیمه بانک ﻣﻠﺖ‏) ‏
شرایط لازم: -۱ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺪﺭﮎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺗﺎ ﻓﻮﻕﻟﯿﺴﺎﻧﺲ -۲ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﯿﺎﻥ ﺑﺎﻻ-۳ﭘﻮﺷﺶ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ -۴ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ و توسعه تواناییهای شخصی-۵ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽﺑﺎﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻭﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﯼﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ Office ﺍﻣﺘﯿاﺯ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺰﺍﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ :
-۱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻗﺒﻞﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ -۲ ﻧﺤﻮﻩ ﯼ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺖ ‏( ﺣﺘﯽﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻭ … ‏) -۳ ﻋﺪﻡﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍولیه
همه روزه از ساعت ۹تا ۱۸جهت تکمیل فرم ومصاحبه به مرکز آموزش بیمه ما به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
آدرس :قزوین.فلسطین غربی نرسیده به چهارراه بنیاد جنب فروشگاه سپاه


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/19
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام کارشناس فروش و مشاور ﺑﯿﻤﻪ(بازاریاب حرفه ای). بیمهﻣﺎ ‏(بیمه بانک ﻣﻠﺖ‏) ‏ شرایط لازم: -۱ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺪﺭﮎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺗﺎ ﻓﻮﻕﻟﯿﺴﺎﻧﺲ -۲ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﯿﺎﻥ ﺑﺎﻻ-۳ﭘﻮﺷﺶ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ -۴ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ و توسعه تواناییهای شخصی-۵ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽﺑﺎﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻭﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﯼﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ Office ﺍﻣﺘﯿاﺯ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺰﺍﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ : -۱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 185 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارشناس فروش نمایش همه
استخدام‌ های قزوین نمایش همه