استخدام مدیر فنی جهت پروانه طراحی مونتاژ آسانسور در کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/02
توضیحات آگهی

به مدیر فنی جهت پروانه طراحی مونتاژ آسانسور قبول شده انجمن نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/02
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به مدیر فنی جهت پروانه طراحی مونتاژ آسانسور قبول شده انجمن نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 242 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با استخدام مدیر فنی نمایش همه
استخدام‌ های البرز نمایش همه