استخدام کاردان و کارشناس برق در هرمزگان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
توضیحات آگهی

به کاردان و کارشناس برق قدرت برای امور طراحی و نظارت توزیع در هرمزگان نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به کاردان و کارشناس برق قدرت برای امور طراحی و نظارت توزیع در هرمزگان نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 369 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با برق قدرت نمایش همه
استخدام‌ های هرمزگان نمایش همه