کارگر ماهرجهت کار در کارواش واقع در ایوان در ایلام

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/02
توضیحات آگهی

کارواش سه فاز بوده و تمام تجهیزات کامل واقع در روستای کل کل ایوان…
اسماعیلی


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/02
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

کارواش سه فاز بوده و تمام تجهیزات کامل واقع در روستای کل کل ایوان… اسماعیلی

Rating: 5 4 out of 5 based on 92 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ساده نمایش همه
استخدام‌ های ایلام نمایش همه