کارگر خانم یا آقا جهت قطعه بندی مرغ و ماهی در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/29
توضیحات آگهی

به یک کارگر خانم یا آقا جهت قطعه بندی مرغ و ماهی نیازمندیم (حرفه ای)


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/29
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک کارگر خانم یا آقا جهت قطعه بندی مرغ و ماهی نیازمندیم (حرفه ای)

Rating: 5 4 out of 5 based on 136 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ساده نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه