کارگرماهر درزمینه کابینت سازی در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/23
توضیحات آگهی

به یک کارگر ماهر در زمینه کابینت سازی نیازمندیم.
با سابقه کاردرزمینه کابینت سازی
ضامن معتبر
بیمه هم بعدازماه سوم یعنی ازماه چهارم


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/23
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک کارگر ماهر در زمینه کابینت سازی نیازمندیم. با سابقه کاردرزمینه کابینت سازی ضامن معتبر بیمه هم بعدازماه سوم یعنی ازماه چهارم

Rating: 5 4 out of 5 based on 196 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ماهر نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه