کارشناس مامایی با پروانه کار در استان تبریز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/20
توضیحات آگهی

به کارشناس مامایی با پروانه کار در تبریز و مسلط به تزریقات و پانسمان ( با شرایط شروع به کار ویژه ) نیازمندیم.
لطفاً فقط اس ام اس با ذکر مشخصات و سوابق. به دلیل وجود بخشهای دیگرحتماً قید شود ” مامایی”


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/20
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به کارشناس مامایی با پروانه کار در تبریز و مسلط به تزریقات و پانسمان ( با شرایط شروع به کار ویژه ) نیازمندیم. لطفاً فقط اس ام اس با ذکر مشخصات و سوابق. به دلیل وجود بخشهای دیگرحتماً قید شود ” مامایی”

Rating: 5 4 out of 5 based on 108 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پرستار نمایش همه
استخدام‌ های آذربایجان شرقی نمایش همه