کارشناس فروش مجرب به منظور استخدام درشرکت بازرگانی استان تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/18
توضیحات آگهی

کارشناس فروش مجرب به منظور استخدام درشرکت بازرگانی
جهت تمایل به همکاری رزومه خود را به آدرس ایمیل شرکت ارسال نمائیددر صورت تائید باشما تماس حاصل شود.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/18
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

کارشناس فروش مجرب به منظور استخدام درشرکت بازرگانی جهت تمایل به همکاری رزومه خود را به آدرس ایمیل شرکت ارسال نمائیددر صورت تائید باشما تماس حاصل شود.

Rating: 5 4 out of 5 based on 85 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارشناس فروش نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه