کارشناس فروش شرکتی در زمینه تزیینات ومبلمان شهری در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/06
توضیحات آگهی

شرکتی در زمینه تزیینات ومبلمان شهری برای تکمیل کادر فروش خود نیازمند به تعدادی خانم باروابط عمومی وفن بیان قوی میباشد


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

شرکتی در زمینه تزیینات ومبلمان شهری برای تکمیل کادر فروش خود نیازمند به تعدادی خانم باروابط عمومی وفن بیان قوی میباشد

Rating: 5 4 out of 5 based on 148 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارشناس فروش نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه