چند نفر خانم در تولیدی کفش در تبریز….

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/20
توضیحات آگهی

به جند نفر خانم در تولیدی کفش نیازمندیم(ساده.ونیمه ماهر)عباسی
حقوق ماهیانه ساده (۴۰۰۰۰۰۰ریال)
حقوق ماهیانه نیمه ماهر(۸۰۰۰۰۰۰ریال)


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/20
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به جند نفر خانم در تولیدی کفش نیازمندیم(ساده.ونیمه ماهر)عباسی حقوق ماهیانه ساده (۴۰۰۰۰۰۰ریال) حقوق ماهیانه نیمه ماهر(۸۰۰۰۰۰۰ریال)

Rating: 5 4 out of 5 based on 148 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های آذربایجان شرقی نمایش همه