استخدام چندپرسنل خانم وآقاباحقوق اداره کارجهت کاردرفروشگاه در ماهشهر

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/28
توضیحات آگهی

باسلام فروشگاهی به چندپرسنل خانم وآقاباحقوق اداره کارجهت کاردرفروشگاه نیازمنداست.پذیرش فقط ازشهرچمران وبعثت می باشد


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/28
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

باسلام فروشگاهی به چندپرسنل خانم وآقاباحقوق اداره کارجهت کاردرفروشگاه نیازمنداست.پذیرش فقط ازشهرچمران وبعثت می باشد

Rating: 5 4 out of 5 based on 127 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه