پرستار مطب در استان قم

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/19
توضیحات آگهی

درخواست همکاری پرستار مطب پزشک عمومی خانم – آشنا به تزریقات بویژه وصل سرم در شیفت عصر : واقع در خیابان نوبهار (بلوار ۱۵ خرداد) ترجیها ساکن نوبهار یا ۱۵ خرداد

مراجعه فقط حضوری به مطب همسرشان واقع در خیابان باجک روبروی کوچه ۸۱ مطب دکتر مینوئی


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/19
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

درخواست همکاری پرستار مطب پزشک عمومی خانم – آشنا به تزریقات بویژه وصل سرم در شیفت عصر : واقع در خیابان نوبهار (بلوار ۱۵ خرداد) ترجیها ساکن نوبهار یا ۱۵ خرداد مراجعه فقط حضوری به مطب همسرشان واقع در خیابان باجک روبروی کوچه ۸۱ مطب دکتر مینوئی

Rating: 5 4 out of 5 based on 272 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پرستار نمایش همه
استخدام‌ های قم نمایش همه