استخدام پرستار جهت نگهداری سالمند بصورت شبانه روزی در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/8
توضیحات آگهی

ب یک نفر خانم پرستار جهت نگهداری سالمند بصورت شبانه روزی حداکثر ۴۰ ساله با حقوق توافقی


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/8
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

ب یک نفر خانم پرستار جهت نگهداری سالمند بصورت شبانه روزی حداکثر ۴۰ ساله با حقوق توافقی

Rating: 5 4 out of 5 based on 206 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پرستار نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه