نیازمند کارگر نیمه ماهر یا ساده جهت کارگاه در آبادان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/03
توضیحات آگهی

نیازمند کارگر نیمه ماهر یا ساده جهت کارگاه mdf
ساعت کاری ۹صبح تا ۱۳ .۱۷تا ۲۰٫۳۰
پایه حقوق کارگر ساده ۳۰۰


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/03
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

نیازمند کارگر نیمه ماهر یا ساده جهت کارگاه mdf ساعت کاری ۹صبح تا ۱۳ .۱۷تا ۲۰٫۳۰ پایه حقوق کارگر ساده ۳۰۰

Rating: 5 4 out of 5 based on 173 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ساده نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه