نیازمند مدل بازیگری جهت ساخت تیزر تبلیغاتی در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/24
توضیحات آگهی

جهت ساخت تیزر تبلیغاتی نیازمند دو نفر خانم با ظاهری آراسته و متفاوت نیازمندیم.
یک نفر خانم سن بین ۲۵ تا ۳۵ سال
یک نفر دختر خانم خردسال بین ۸ تا۱۵ سال
یک نفر آقا با ظاهر متشخص بین ۴۰ تا ۵۰ سال


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/24
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

جهت ساخت تیزر تبلیغاتی نیازمند دو نفر خانم با ظاهری آراسته و متفاوت نیازمندیم. یک نفر خانم سن بین ۲۵ تا ۳۵ سال یک نفر دختر خانم خردسال بین ۸ تا۱۵ سال یک نفر آقا با ظاهر متشخص بین ۴۰ تا ۵۰ سال

Rating: 5 4 out of 5 based on 501 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با بازیگر نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه