نیازمند به بافنده ی تابلوفرش و گلیم در فروشگاه حاجیان در مشهد

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/06
توضیحات آگهی

به روش کامپیوتری(عددی).دستمزد به رج


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به روش کامپیوتری(عددی).دستمزد به رج

Rating: 5 4 out of 5 based on 604 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با بافنده فرش نمایش همه
استخدام‌ های خراسان رضوی نمایش همه