موتورسوار جهت حمل بسته با ظاهری آراسته در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/06
توضیحات آگهی

به یک موتورسوار جهت حمل بسته با ظاهری آراسته، تهران شناسی عالی و مدارک کامل نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک موتورسوار جهت حمل بسته با ظاهری آراسته، تهران شناسی عالی و مدارک کامل نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 95 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پیک موتوری نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه