منشی مدیرعامل شرکت مهندسی نرم افزار جنتی در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/06
توضیحات آگهی

به یک منشی مدیر عامل خانم آشنا به کامپیوتر نیازمندیم.
حقوق بالا


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک منشی مدیر عامل خانم آشنا به کامپیوتر نیازمندیم. حقوق بالا

Rating: 5 4 out of 5 based on 97 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با منشی نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه