فروشنده لباس زنانه جهت کار در مغازه پوشاک زنانه واقع در گوهردشت كرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/02
توضیحات آگهی

به یک فروشنده لباس زنانه جهت کار در مغازه پوشاک زنانه واقع در كرج گوهردشت فوری نیازمندیم


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/02
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک فروشنده لباس زنانه جهت کار در مغازه پوشاک زنانه واقع در كرج گوهردشت فوری نیازمندیم

Rating: 5 4 out of 5 based on 193 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های البرز نمایش همه