فروشنده خانم درگالری شال و روسری رومی با سابقه فروشندگی در قم

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/29
توضیحات آگهی

به یک فروشنده خانم با سابقه فروشندگی نیازمندیم
گالری شال و روسری رومی.
دورشهر. میدان رسالت. مجتمع نگین شهر. زیرزمین. گالری رومی


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/29
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک فروشنده خانم با سابقه فروشندگی نیازمندیم گالری شال و روسری رومی. دورشهر. میدان رسالت. مجتمع نگین شهر. زیرزمین. گالری رومی

Rating: 5 4 out of 5 based on 154 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های قم نمایش همه