فروشنده خانم جهت همکاری در مغازه آرایشی بهداشتی در کاشان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/30
توضیحات آگهی

به یک فروشنده خانم جهت همکاری در مغازه آرایشی بهداشتی نیازمندیم
لطفا جهت اطلاع بیشتر به پاساژ سفید طبقه پایین آرایشی بهداشتی کلبه زیبایی مراجعه کنید


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/30
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک فروشنده خانم جهت همکاری در مغازه آرایشی بهداشتی نیازمندیم لطفا جهت اطلاع بیشتر به پاساژ سفید طبقه پایین آرایشی بهداشتی کلبه زیبایی مراجعه کنید

Rating: 5 4 out of 5 based on 163 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه