صندوق دار خانم آشنا با نرم افزار پارسيان در اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/30
توضیحات آگهی

صندوق دار خانم آشنا با نرم افزار پارسيان
محل كار بزرگمهر چهارراه هشت بهشت
با تشكر


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/30
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

صندوق دار خانم آشنا با نرم افزار پارسيان محل كار بزرگمهر چهارراه هشت بهشت با تشكر

Rating: 5 4 out of 5 based on 156 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارمند صندوق نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه