استخدام شاگرد برقکار نیمه ماهر در تبریز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/25
توضیحات آگهی

به یک شاگرد ساده یا نیمه ماهر برقکار حتما مجرد با حقوق توافقی نیازمندیم. به اس جواب نمیدم. یا زنگ یا تلگرام.


تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/25
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک شاگرد ساده یا نیمه ماهر برقکار حتما مجرد با حقوق توافقی نیازمندیم. به اس جواب نمیدم. یا زنگ یا تلگرام.

Rating: 5 4 out of 5 based on 52 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با برق نمایش همه
استخدام‌ های آذربایجان شرقی نمایش همه