دعوت به همکاری از استاد کار و شاگرد میکانیک جهت همکاری در گاراژ در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/02/20
توضیحات آگهی

دعوت به همکاری از استاد کار و شاگرد میکانیک جهت همکاری در گاراژ

به یک میکانیک خودرو سبک و یک شاگرد میکانیک جهت همکاری در گاراژی نیازمندیم.

آدرس: واقع در گلستان


تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/02/20
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

دعوت به همکاری از استاد کار و شاگرد میکانیک جهت همکاری در گاراژ به یک میکانیک خودرو سبک و یک شاگرد میکانیک جهت همکاری در گاراژی نیازمندیم. آدرس: واقع در گلستان

Rating: 5 4 out of 5 based on 71 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه