دعوت به همکاری از بانوان محترم اصفهانی در باشگاهِ کارآفرینی إستیلا در اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/30
توضیحات آگهی

باشگاهِ کارآفرینی إستیلا
از بانوان محترمِ
اصفهان و شاهین شهر دعوت مینماید
جهت حمایت شدن در:
راه اندازیِ کسب و کارِ مستقل،


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/30
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

باشگاهِ کارآفرینی إستیلا از بانوان محترمِ اصفهان و شاهین شهر دعوت مینماید جهت حمایت شدن در: راه اندازیِ کسب و کارِ مستقل،

Rating: 5 4 out of 5 based on 173 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کار در منزل نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه