خانم دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق جهت همکاری در تبریز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/10
توضیحات آگهی

نیاز به یکنفر خانم دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق جهت همکاری بنابر توضیحاتی که حضورا ارائه خواهد شد / مهدی بقائی


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/10
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

نیاز به یکنفر خانم دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق جهت همکاری بنابر توضیحاتی که حضورا ارائه خواهد شد / مهدی بقائی

Rating: 5 4 out of 5 based on 115 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های آذربایجان شرقی نمایش همه