خانم جهت بازاریابی کارهای ساختمانی و هماهنگی لازم شرکت در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/06
توضیحات آگهی

به چند خانم جهت بازاریابی کارهای ساختمانی و هماهنگی لازم شرکت در امور مرتبط


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به چند خانم جهت بازاریابی کارهای ساختمانی و هماهنگی لازم شرکت در امور مرتبط

Rating: 5 4 out of 5 based on 155 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با بازاریاب نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه