حسابدار فروش خانم برای حسابداری در شرکت گلپخش اول شعبه کرمانشاه

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/03
توضیحات آگهی

به حسابدار با دوسال سابقه کار در شرکتهای پخش برای حسابداری در شرکت گلپخش اول شعبه کرمانشاه نیازمندیم


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/03
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به حسابدار با دوسال سابقه کار در شرکتهای پخش برای حسابداری در شرکت گلپخش اول شعبه کرمانشاه نیازمندیم

Rating: 5 4 out of 5 based on 219 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با حسابدار نمایش همه
استخدام‌ های کرمانشاه نمایش همه