جذب پیمانکار عمرانی در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/27
توضیحات آگهی

پروژه شامل آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی است.
آرماتورها و بتن توسط کارفرما تهیه میشود.
پیمانکار نیاز به کارگر، قالب بند، آرماتوربند، قالب و پمپ بتن دارد.
حجم کار بالا بوده و استفاده از لیفتراک جهت جابجایی قالب های بسته شده برای نصب در ادامه توصیه می گردد.
برای پیمانکاران واجد شرایط ذکر شده با توجه به حجم کار و عدم پیچیدگی بسیار به صرفه و پرسود می باشد.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/27
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

پروژه شامل آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی است. آرماتورها و بتن توسط کارفرما تهیه میشود. پیمانکار نیاز به کارگر، قالب بند، آرماتوربند، قالب و پمپ بتن دارد. حجم کار بالا بوده و استفاده از لیفتراک جهت جابجایی قالب های بسته شده برای نصب در ادامه توصیه می گردد. برای پیمانکاران واجد […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 236 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه