جذب همکار برای پخش نان در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/18
توضیحات آگهی

اینجانب بروجرد زندگی میکنم.به یک نفر همکار برای پخش نان در سطح شهر اهواز نیازمندم.با ماشین .من بروجرد نان رو تهیه و بسته بندی میکنم و با اتوبوس میفرستم ، شما اهواز تحویل میگیرید و پخش میکنید.
ماهیانه حدأقل یک و نیم میلیون تومن درآمد و بیشتر ،بسته نوع بازاریابی و فروش.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/18
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

اینجانب بروجرد زندگی میکنم.به یک نفر همکار برای پخش نان در سطح شهر اهواز نیازمندم.با ماشین .من بروجرد نان رو تهیه و بسته بندی میکنم و با اتوبوس میفرستم ، شما اهواز تحویل میگیرید و پخش میکنید. ماهیانه حدأقل یک و نیم میلیون تومن درآمد و بیشتر ،بسته نوع بازاریابی و فروش.

Rating: 5 4 out of 5 based on 291 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با بازاریاب نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه