جذب راننده با موتور جهت پیک در شیراز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/15
توضیحات آگهی

به تعداد محدودی راننده با موتور نیازمندیم.
مدارک لازم:کپی مدارک شناسایی اصل و کپی گواهینامه موتور اصل سند و سفته ۳۰ میلیون تومانی جهت ضمانت با امضا و مشخصات یک معرف.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/15
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به تعداد محدودی راننده با موتور نیازمندیم. مدارک لازم:کپی مدارک شناسایی اصل و کپی گواهینامه موتور اصل سند و سفته ۳۰ میلیون تومانی جهت ضمانت با امضا و مشخصات یک معرف.

Rating: 5 4 out of 5 based on 111 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با راننده نمایش همه
استخدام‌ های فارس نمایش همه