جذب خانم برای تشکیل گروه موسیقی در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/05
توضیحات آگهی

به چند خانم نوازنده و کر جهت تشکیل گروه موسیقی نیازمندیم .
به یک خانم جهت اسپانسر ترک های موسیقی با شرایط توافقی نیازمندیم.
لطفا تماس گرفته شود.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/05
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به چند خانم نوازنده و کر جهت تشکیل گروه موسیقی نیازمندیم . به یک خانم جهت اسپانسر ترک های موسیقی با شرایط توافقی نیازمندیم. لطفا تماس گرفته شود.

Rating: 5 4 out of 5 based on 145 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه