استخدام تعدادی تراکت پخش کن جهت پخش تراکت برای چاپخانه در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/20
توضیحات آگهی

با ظاهری آراسته
جهت پخش تراکت برای چاپخانه
پاره وقت و تمام وقت
برای پخش در مناطق ۱/۲/۳/۴/۵/۶
ساعتی ۴۰۰۰ تومان + پاداش
تسویه روزانه
همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه الزامی است.
همراه داشتن گوشی دوربین دار برای ارائه عکس گزارش ارسال تراکت الزامی است.


تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/20
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

با ظاهری آراسته جهت پخش تراکت برای چاپخانه پاره وقت و تمام وقت برای پخش در مناطق ۱/۲/۳/۴/۵/۶ ساعتی ۴۰۰۰ تومان + پاداش تسویه روزانه همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه الزامی است. همراه داشتن گوشی دوربین دار برای ارائه عکس گزارش ارسال تراکت الزامی است.

Rating: 5 4 out of 5 based on 90 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با تراکت پخش کن نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه