به یک نفر منشی خانم با تسلط کامل به کامپیوتر(ورد.اکسل)

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/15
توضیحات آگهی

به یک نفرخانم تسلط کامل به کامپیوتر(ورد.اکسل)
باروابط عمومی بالا.دارای روحیه یادگیری.ظاهری آراسته. درپخش لوازم برقی ساختمان به صورت دوتایم نیازمندیم
ساعت کاری۸/۳۰الی۱۳بعدازظهر۱۶/۳۰الی
۲۰/۳۰حقوق ماهیانه۶۰۰


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/15
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک نفرخانم تسلط کامل به کامپیوتر(ورد.اکسل) باروابط عمومی بالا.دارای روحیه یادگیری.ظاهری آراسته. درپخش لوازم برقی ساختمان به صورت دوتایم نیازمندیم ساعت کاری۸/۳۰الی۱۳بعدازظهر۱۶/۳۰الی ۲۰/۳۰حقوق ماهیانه۶۰۰

Rating: 5 4 out of 5 based on 163 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با منشی نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه