بافنده تابلو فرش در کرمانشاه

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/03
توضیحات آگهی

به چند بافنده ماهر و تند دست (خانم )برای بافتن تابلو فرش نیازمندیم ۱۰۵۰ گره — نقشه کامپیوتری- چله ابریشم .اجرت هر گره ۲۳ ریال. درکل یک میلیون وپانصد وهفتادهزار تومان .بافنده در منزل خود می بافد .ساعت تماس ۱ظهر به بعد


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/03
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به چند بافنده ماهر و تند دست (خانم )برای بافتن تابلو فرش نیازمندیم ۱۰۵۰ گره — نقشه کامپیوتری- چله ابریشم .اجرت هر گره ۲۳ ریال. درکل یک میلیون وپانصد وهفتادهزار تومان .بافنده در منزل خود می بافد .ساعت تماس ۱ظهر به بعد

Rating: 5 4 out of 5 based on 294 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با بافنده فرش نمایش همه
استخدام‌ های کرمانشاه نمایش همه