بازاریاب تلفنی خانم و آشنا به برنامه هلو در قم

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/30
توضیحات آگهی

بازاریاب تلفنی خانم و آشنا به برنامه هلو نیازمندیم
ودرضمن به یک بازاریاب آقا بصورت حضوری نیازمندیم


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/30
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

بازاریاب تلفنی خانم و آشنا به برنامه هلو نیازمندیم ودرضمن به یک بازاریاب آقا بصورت حضوری نیازمندیم

Rating: 5 4 out of 5 based on 88 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با بازاریاب نمایش همه
استخدام‌ های قم نمایش همه