اﺳﺘﺨﺪاﻡ ﺑﺎﺯاﺭﻳﺎﺏ در شرکت پخش جهان آرا در اراک

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/22
توضیحات آگهی

ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺨﺶ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺭا ﺗﻌﺪاﺩﻱ ﺑﺎﺯاﺭﻳﺎﺏ ﻣﺠﺮﺏ ﺟﺬﺏ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.
ﺣﻘﻮﻕ ﺛﺎﺑﺖ + ﭘﻮﺭﺳﺎﻧﺖ ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ
ﻓﺮﻭﺵ اﺟﻨﺎﺱ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﻱ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺁﺭاﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺷﻮﻳﻨﺪﻩ.


تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/22
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺨﺶ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺭا ﺗﻌﺪاﺩﻱ ﺑﺎﺯاﺭﻳﺎﺏ ﻣﺠﺮﺏ ﺟﺬﺏ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺣﻘﻮﻕ ﺛﺎﺑﺖ + ﭘﻮﺭﺳﺎﻧﺖ ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻓﺮﻭﺵ اﺟﻨﺎﺱ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﻱ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺁﺭاﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺷﻮﻳﻨﺪﻩ.

Rating: 5 4 out of 5 based on 19 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با بازاریاب نمایش همه
استخدام‌ های مرکزی نمایش همه