اعلام همکاری جهت راه اندازی درمانگاه شبانه روزی واقع در فرهنگشهر دراهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/24
توضیحات آگهی

اعلام همکاری جهت راه اندازی درمانگاه شبانه روزی واقع در فرهنگشهر بتعداد ی کارشناس پرستاری ( خانم ) کارشناس مامایی و بهیار ( خانم )نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/24
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

اعلام همکاری جهت راه اندازی درمانگاه شبانه روزی واقع در فرهنگشهر بتعداد ی کارشناس پرستاری ( خانم ) کارشناس مامایی و بهیار ( خانم )نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 396 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پرستار نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه