استخدام ۵ نفر کارمند فروش خانم در مؤسسه در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/21
توضیحات آگهی

پذیرش رسمی ۵ نفر کارمند فروش خانم در قسمت دفتری مؤسسه
سن زیر ۲۸سال
مراجعین اولیه در اولویت


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/21
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

پذیرش رسمی ۵ نفر کارمند فروش خانم در قسمت دفتری مؤسسه سن زیر ۲۸سال مراجعین اولیه در اولویت

Rating: 5 4 out of 5 based on 98 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارمند فروش نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه