استخدام ۲۰نفر فروشنده خانم یاآقا در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/09
توضیحات آگهی

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/09
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای Rating: 5 4 out of 5 based on 68 ratings.
دیدگاه کاربران