استخدام ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﺭﺍﯾﺸﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ در داروخانه در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/03
توضیحات آگهی

ﺑﺮﺍﯼ ﺷﯿﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺯﯾﺒﺎ .ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﺗﻌﺎﻭﻥ .
ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭻ ﺑا ﺳﺎﺑﻘﻪ


تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/03
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

ﺑﺮﺍﯼ ﺷﯿﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺯﯾﺒﺎ .ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﺗﻌﺎﻭﻥ . ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭻ ﺑا ﺳﺎﺑﻘﻪ

Rating: 5 4 out of 5 based on 97 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه