استخدام ﺗﺮاﺷﻜﺎﺭ ﻣﺎﻫﺮ در قزوین

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/19
توضیحات آگهی

استخدام ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺗﺮاﺷﻜﺎﺭ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻜﻔﻲ در قزوین.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/19
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺗﺮاﺷﻜﺎﺭ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻜﻔﻲ در قزوین.

Rating: 5 4 out of 5 based on 181 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با تراشکار نمایش همه
استخدام‌ های قزوین نمایش همه