استخدام یک یا دو شاگرد جهت انجام کار تاسیسات صنعتی و خانگی در یزد

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
توضیحات آگهی

به یک یا دو شاگرد جهت انجام کار تاسیسات صنعتی و خانگی نیاز مندم با حقوق از زمان شروع کار


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک یا دو شاگرد جهت انجام کار تاسیسات صنعتی و خانگی نیاز مندم با حقوق از زمان شروع کار

Rating: 5 4 out of 5 based on 86 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ساده نمایش همه
استخدام‌ های یزد نمایش همه