استخدام یک کارگر آقا جهت کار در سفره خانه زنجان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/11
توضیحات آگهی

سفره خانه ای واقع در زنجان به یک کارگر آقا جهت کار نیازمند است


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/11
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

سفره خانه ای واقع در زنجان به یک کارگر آقا جهت کار نیازمند است

Rating: 5 4 out of 5 based on 249 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ساده نمایش همه
استخدام‌ های زنجان نمایش همه