استخدام یک خودرو مزدا دو کابین جهت کار در شرکت گاز استان خوزستان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
توضیحات آگهی

نیازمند یک خودرو مزدا دو کابین جهت کار در شرکت گاز استان خوزستان


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

نیازمند یک خودرو مزدا دو کابین جهت کار در شرکت گاز استان خوزستان

Rating: 5 4 out of 5 based on 766 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با راننده نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه